دعای کوروش کبیر

روزی بزرگان ایرانی
وموبدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند که برای ایران زمین نیایش کند و ایشان اینگونه فرمود :

خداوندا ،
اهورا مزدا ، ای بزرگ آفریننده این سرزمین بزرگ، سرزمینم ومردمم را از دروغ و
دروغگویی به دور بدار...!

پس از اتمام نیایش عده
ای در فکر فرو رفتند و از شاه ایران پرسیدند که چرا این گونه نیایش نمودید؟!

فرمودند : چه باید می
گفتم؟

یکی گفت : برای خشکسالی
نیایش مینمودید !

کوروش بزرگ فرمودند: برای جلو گیری از خشکسالی انبارهای آذوقه وغلات می سازیم...

دیگری اینگونه گفت :
برای جلوگیری از هجوم بیگانگان نیایش می کردید !

پاسخ شنید : قوای نظامی
را قوی میسازیم واز مرزها دفاع می کنیم...

عده ای دیگر گفتند :
برای جلوگیری از سیلهای خروشان نیایش می کردید !

پاسخ دادند : نیرو بسیج
میکنیم وسدهایی برای جلوگیری از هجوم سیل می سازیم...

وهمینگونه پرسیدند وبه
همین ترتیب پاسخ شنیدند...

تا این که یکی پرسید :
شاهنشاها ! منظور شما از این گونه نیایش چه بود؟!

کوروش تبسمی نمود واین
گونه پاسخ داد :

من برای هر پرسش شما ،
پاسخی قانع کننده آوردم ولی اگر روزی یکی از شما نزد من آید و دروغی گوید که به
ضرر سرزمینم باشد من چگونه از آن باخبر گردم واقدام نمایم؟!

پس بیاییم از کسانی شویم
که به راست گویی روی آورند ودروغ را از سرزمینمان دور سازیم که هر عمل زشتی صورت
گیرد ، اولین دلیل آن دروغ است...

سخن روز : صداقت، نخستین بخش کتاب عشق است... توماس جفرسون

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
نبات کوچولو

سلام خسته نباشید نبات کوچولو منتظره شماست قصه کودکانه " آب " واقعا چراااااااا! قصه کودکانه " دو سنگ " راستی نظر یادتون نره ها ...

khafan tarin

baba doa ro niga!!!!!!!! ras mige valllllllaaaaaa har chi mikeshim az in dooooorooooooogh mikeshim nagid agha nagid khafan tarin ham hastid nagid dooorooogh goooooo doshmane khodas bavar konid ras migam :D [نیشخند]