حرف دل...

حرف دل من و شاید حرف دل خیلی ها

 

 از یک جایی به بعد دیگه نه دست و پا می زنی نه بال بال میزنی ... ...
نه دل دل میکنی نه داد و بیداد میکنی نه گریه میکنی نه مشتتو میکوبی تو دیوار نه سرتو
میزنی به دیوار نه... از یه جایی به بعد فقط سکوت میکنی

/ 3 نظر / 18 بازدید
فروغ..

گاهی سکوت معجزه میکند.وتو می آموزی بودن همیشه در فریاد نیست..[گل] خوشحال میشم بم سر بزنی[لبخند]

مهرنوش

فقط سکوت میکنم.... خیلی زیبا بود[گل] بروزم[گل][پلک]